1.4 Складання графіка машиновикористання

 

Графік роботи машин і апаратів переробного підприємства складають для уточнення й перевірки правильності вибору основного технологічного обладнання, установлення черговості включення й тривалості роботи машин, а також для визначення погодинної витрати електроенергії, пари, гарячої й холодної води. Основою для складання такого графіка є технологічні процеси проектованого підприємства. Кожній операції цих процесів повинна відповідати робота машин і апаратів, кількість і марка яких визначені при розрахунках і доборі технологічного обладнання.

Розгорнутий план-графік машиновикористання відбиває час включення в роботу й послідовність використання машин, тривалість їх роботи (таблиця 2).

Час включення машин і тривалість роботи багато в чому залежить від розпорядку дня на підприємстві, а головне від особливостей застосовуваної технології. Частина роботи не залежить від розпорядку дня, наприклад: водопостачання, освітлення і т.д.

Вихідними даними для складання графіка є: годинна й змінна продуктивність, баланс машинного часу, питомі (абсолютні) витрати енергії на одержання одиниці продукції, режим робочого дня (змінність), обсяг і технологія провадження робіт, джерело й характер енергопостачання. Графік є основою для раціонального використання машин і обладнання. При аналізі він дозволяє скоротити простій машин і зменшує витрати, замінити обладнання на менш енергоємне, стабілізувати роботу, збільшити продуктивність. Дані для складання графіка взяті з каталогів. У першій графі записуємо найменування операцій відповідно до прийнятої технології виробництва. У другій і третій графах приводяться відомості про найменування обладнання, і відповідно про марку обладнання. У четвертій графі вказується годинна продуктивність. У п'ятій графі – кількість машин, у шостій – потужність обладнання. Інші графи позначають зміну й розбиваються на відповідне число годин роботи. У цих графах за допомогою умовних ліній відбивають час роботи обладнання при виконанні основних операцій.

Технологічний час роботи обладнання розраховуємо на підставі паспортної продуктивності машин, тривалості зміни й коефіцієнта використання часу зміни.

Черговість включення, роботи й вимикання машин і апаратів повинна повністю відповідати черговості операцій технологічного процесу проектованого підприємства.

 222222222.png

Отриманий графік машиновикористання дозволяє побудувати графік витрати електричної енергії, води, пари, сировини, визначити або уточнити строки виконання технічного обслуговування й ремонту технологічного обладнання, визначити кількість персоналу.