1.1 Організаційні форми технічного обслуговування й нагляду

 

Організаційними формами технічного обслуговування й нагляду за технологічним обладнанням є щозмінне технічне обслуговування і періодичний технічне (номерне) обслуговування (ЩТО, ТО-1, ТО-2 та для окремих машин ТО-3).

При щозмінному технічному обслуговуванні передбачається:

-         очищення й обтирання машин, огляд і усунення дрібних несправностей;

-         перевірка стану доступних для огляду болтових, клинових, шпонкових, зварних і інших з'єднань, кріпильних деталей, а також заміна дрібних деталей;

-         змащення вузлів тертя,  перевірка справності мастильних пристроїв і наповнення їх мастильним матеріалом;

-         огляд систем охолодження, ущільнень і контрольних приладів, а також ступеню нагрівання тертьових поверхонь;

-         контроль роботи двигунів, пускових пристроїв і систем керування машин;

-         виправлення захисних огороджень, блокувань, гальм, а також ходових частин обладнання;

-         налагодження й регулювання окремих вузлів, механізмів і машин.

Щозмінне технічне обслуговування обладнання здійснюють один раз у зміну. Результати контролю роботи обладнання заносять у спеціальний журнал, запис у якому ведеться апаратником, за яким закріплена машина.

З метою перевірки технічного стану обладнання, виявлення й усунення несправностей і попередження аварій періодичне технічне обслуговування проводиться за графіком.

При періодичному технічному обслуговуванні частково розбирають вузли обладнання, що зношуються, очищають і промивають системи змащення, картери, а якщо буде потреба й заміняють мастило; роблять ремонтні, кріпильні, регулювальні й перевірочні роботи, що забезпечують надійну експлуатацію обладнання до наступного періодичного обслуговування; готуються до чергового планового ремонту, визначають ступінь зношування деталей і вузлів, що підлягають заміні при ремонті, і складають відомості дефектів; уточнюють остаточний ресурс окремих деталей і вузлів.

Контроль над правильною експлуатацією й технічним станом технологічного обладнання здійснюється як спеціально виділеним для цієї мети черговим технічним персоналом (слюсарі, електрики й ін.), так і виробничими робітниками, в обов'язок яких входить безпосереднє обслуговування машин.

Начальники цехів разом з головним механіком підприємства розробляють інструкції з технічної експлуатації, обслуговування й ремонту обладнання, контролюють їхнє виконання. Інструкції для експлуатації машин і апаратів, правила охорони праці, права й обов'язки обслуговуючого персоналу, графіки чергувань, профілактичного огляду обладнання (періодичного технічного обслуговування) і випуску мастила (для холодильних установок) вивішують на робочих місцях.