1.2 Складання графіка завантаження машин і механізмів

 

Для визначення кількості ТО машин кожної марки необхідно запланувати їм річний обсяг робіт. При цьому слід використовувати розроблені технологічні карти й графіки завантаження агрегатів.

Для реалізації графічного методу визначення потреби в машинах, механізмах, допоміжному, підйомно-транспортному обладнанні необхідно будувати графіки в прямокутних координатах.

graf.pngмісяці

          Рисунок 1 – Графік завантаження машин, обладнання

 По осі абсцис відкладається час виконання робіт у календарних днях (1...365) або місяцях (1…12), а по осі ординат – кількість машин даної марки в окремо взятому цеху.

З технічних карт на виробництво й упакування продукції вибирають роботи, виконувані обраними машинами, для яких будується графік, і на ньому – відповідний календарний строк, певною висотою прямокутника рівною кількості машин, а шириною – кількість календарних днів роботи. Операції, що збігаються по строках виконання, зображуються прямокутниками один над іншим. Загальна висота показує кількість машин, необхідних у даний період їх експлуатації.

Кожний прямокутник (операцію) позначають шифром, наприклад ОМ-5 – очищення молока – нормалізація молока, пастеризація молока при технічному процесі на молочному заводі.

При побудові графіка утворюються піки й провали, відповідні до періодів найбільшої або найменшої зайнятості обладнання. Тому побудований графік необхідно коректувати з метою вирівнювання завантаження машин у період експлуатації.

Для цього виступаючі частини графіків «зрізують», використовуючи наступні способи.

-    збільшити число годин роботи в добу, якщо це технологічно припустимо для розглянутої операції;

-    змінити час початку виконання операції в межах припустимого технологічного строку, враховуючи зв'язок даної операції з іншими роботами;

-    змінити інтенсивність виконання операції в плині періоду її виконання;

-    змінити технологію виконання робіт.

Результати коректування повинні бути відповідним чином відбиті в технологічних картах. По скоректованих графіках завантаження встановлюють облікову кількість машин кожної марки з урахуванням коефіцієнта технічної готовності.

image004.gif                                                    (1)

де  КГ коефіцієнт технічної готовності КГ = 0,90...0,95;

      Nкількість робочих машин.

Кількість машин і агрегатів підраховується за графіком (рисунок 1).

Після визначення загального завантаження в період експлуатації кожної машини розподілити його по місяцях або напруженому періоді й результати занести в таблицю 1.

 

tab_perer.png

За результатами таблиці 1 можна побудувати таблицю технічного обслуговування машин і обладнання, дотримуючись наступної послідовності:

-         записати марку машини;

-         записати вид останнього ТО або ремонту;

-     занести в колонку завантаження (річне) або напруженого періоду;

-         установити планову періодичність ТО для першої марки машини й побудувати шкалу періодичності з нанесенням усіх видів ТО та ремонтів (ТО-1; ТО-2; ТО-3, ПР, СР, КР)

-         у масштабі, в якому побудована шкала періодичності, побудувати графік завантаження;

-         крім періодичних ТO визначити кількість технічних оглядів, що проводять залежно від складності обладнання щокварталу або два рази на рік.