7.3 Випарники

 

При обслуговуванні випарника стежать за тиском спрацьовування й справністю запобіжних пристроїв; періодично перевіряють концентрацію розсолу; періодично випускають масло з випарника; спостерігають за герметичністю з'єднань і сальників аміачної й ропної арматур; вчасно очищають теплопровідну поверхню випарника від забруднень; спостерігають за роботою ропного насоса; проводять періодичний аналіз розсолу на присутність у ньому аміаку.

При експлуатації кожухотрубчастих випарників періодично випускають повітря з ропної частини за допомогою повітряних краників, установлених на кришках апарата. У відкритих випарниках контролюють рівень розсолу, який повинен бути на 100…150 мм вище випарних секцій.

Концентрація розсолу повинна бути такою, щоб температура замерзання його була нижче робочої температури кипіння на 6...8 ºС у кожухотрубчастих випарниках і на 5  С – у панельних. Концентрацію й температуру замерзання розсолу визначають за допомогою таблиць по його щільності, яку вимірюють ареометром. При зменшенні щільності розсіл може змерзнути. Приготовлений розсіл обов'язково фільтрують і лише після цього заливають у систему.

Для нормальної роботи особливе значення має чистота трубок. Трубки кожухотрубчастого випарника раз у рік очищають від іржі й нашарувань для поліпшення теплопередачі. Періодичність зливу масла визначають, виходячи зі значення швидкості віднесення його з компресора. Із записів у журналі роботи установки відомо, скільки масла заправлялося в компресор. Значна частина віднесеного масла залишається у випарнику, тому після заправлення чергових 50...60 л масла в компресор приблизно таку ж його кількість випускають із випарника. Перед випуском масла доцільно підігрівати випарник гарячими парами холодоагенту або теплим розсолом, що набагато прискорює злив масла, що має велику в'язкість.

При підключенні випарника (після зливу масла) до працюючої холодильної установки щоб уникнути влучення холодоагенту в усмоктувальний трубопровід заторний вентиль на випарнику відкривають поступово. Притім усмоктувальний вентиль підключеного компресора повинен бути закритий. Аналіз розсолу на присутність у ньому холодоагенту проводять раз на місяць.

image087.gif

Рисунок 7.3.1 – Фото випарники