7.8 Додавання в систему масла і його випуск

 

В аміачних машинах застосовують масло ХА-30 допускається використання масла марки «Фригус» ХА. У фреонових машинах застосовують масло ХФ-22-24. Рівень масла повинен бути в межах оглядового скла. При зниженні рівня необхідно доповнити систему маслом.

Кількість масла в аміачній холодильній установці розраховують, виходячи з ємності масляних систем компресорів. У фреонових установках додатково враховують кількість масла в кожухотрубчастих випарниках затопленого типу (10...15% від обсягу фреону) і батареях безпосереднього випару незатопленого типу (2...3% від обсягу фреону). При видаленні масла із системи його перепускають із масловіддільника в маслозбиральник, знижуючи тиск в останньому шляхом підключення його до випарної системи. Наповнення маслозбиральника визначають по підвищенню тиску в ньому. Перед випуском масла з маслозбиральника тиск в апараті знижують до 0,05 МПа.

Для випуску масла до маслоспусковому вентилю приєднують гумовий шланг, інший кінець якого опускають у ємність. Вентиль повільно відкривають, і масло під надлишковим тиском іде в посудину, а потім його піддають регенерації. Масло з маслозбиральника випускають не рідше разу на місяць

У двоступінчастих аміачних холодильних установках масло, що відділилося від пароподібного аміаку, із проміжної посудини автоматично за допомогою ТРВ направляється в маслозбиральник, а потім його випускають, як зазначено вище.