3.1 Обладнання для оглушення тварин

 

Для підготовки до оглушення стек установки ФЕОР з'єднують зі станцією управління через штепсельне рознімання й вмикають апарат за допомогою пакетного вимикача.

У процесі експлуатації величину напруги струму контролюють по вольтметру, величину сили струму – по амперметру.

 При підготовці установки ФЕОС до проведення оглушення перевіряють надійність заземлення механічних частин стека.

При експлуатації установок стеки тримають у чистоті, заміну списа виконують при вимиканні пакетного вимикача. Ревізію стека роблять не рідше одного разу на місяць. Забороняється доторкатися до підлоги боксу списом стека при наявності в ньому напруги.

Перед початком роботи автоматичного боксу АБ-50М перевіряють щільність закриття підлоги й щита боксу, наявність змащення на тросі для підвіски підлоги й торцевих дверей, а також механізму управління передньою стінкою й підлогою, кріплення контрвантажу.У процесі експлуатації провадять перевірку механізму керування та роблять змащення троса, щозмінно роблять перевірку цілісностіланцюгів. По закінченню зміни очищають і миють підлогу, майданчик бійця й сходи.

image061.jpg

Рисунок 3.1.1 – Фото обладнання для забою худоби