3.5 Підйомно-транспортне обладнання

 

У процесі експлуатації підвісних шляхів і конвеєрів не слід допускати перевантажень, поштовхів або ривків при переміщенні вантажів, використання підвісних шляхів і каркаса як опорної конструкції при виробництві монтажних робіт.

Навантаження, що допускається, для конвеєрів знекровлювання великої рогатої худоби 1200 кг/м, для підвісних шляхів у морозильних камерах 350 кг/м. Поздовжнє припустиме навантаження розраховують.

Навантаження па 1 м шляху визначають по формулі

image065.gif                                                       (1)

де  Р – навантаження на 1м шляху, кг/м;

G – маса вантажу, кг;

d – відстань між тролеями з вантажем, м.

 

При експлуатації підвісних шляхів і конвеєрів стежать за тим, щоб змащення тертьових деталей проводилося періодично.

При перевірці перевідних стрілок оглядають їхній стан, кріплення, а також роботу в момент перемикання. Особливу увагу звертають на запобіжну собачку, яка при піднятій верхній напрямній завдяки противазі повинна зайняти вертикальне положення, запобігаючи тим самим зіскакування тролею. При опусканні верхньої напрямної запобіжна собачка притискається й займає горизонтальне положення, не перешкоджаючи руху тролея по смуговому шляхові.

При періодичному огляді перевідних стрілок (не рідше одного разу на місяць) перевіряють наявність шплінтів і відсутність тріщин. При перевірці стрілок необхідно переконатися, що по нижній і верхній напрямним тролеї проходять безперешкодно.

 При перевірці рейки підвісного шляху оглядають стан верхньої його крайки й міцності кріплення. При значному виробітку рейки можна  використовувати невироблений її бік. Для цього рейку необхідно повернути на 180° (3.141 рад).

Експлуатація тролеїв полягає в систематичному контролі над їхнім технічним станом; своєчасному змащенню, вилученню з обігу негідних тролеїв і організації ремонту.

Тролей повинен бути з не відбитими ребрами (допускається відбитість в одному-двох місцях шириною не більше 5...8 мм.), опорна частина його має правильну циліндричну форму, елипсність не повинна перевищувати 1,0...1,5 % діаметра. Ролик повинен легко й вільно обертатися на осі; зазор між віссю й роликом, що допускається, не повинен перевищувати 0,5 мм. Догляд за тролеями полягає в очищенні, промиванні й змащенні.

Очищають тролеї механічним способом або в теплому лужному розчині 5...10 %-вої концентрації температурою 50...60 °С.

Для змащення тролеїв застосовують консистентні або комбіновані змащення (солідол Л и М, колипсолін і т.п.). Змазують палець (вісь), ланку гака й внутрішню сторону реборди ролика.

Напрямні й ланки конвеєрної частини змазують машинним маслом.

Перед пуском підвісного просторового конвеєра, що входить до складу уніфікованої лінії для обробки курей, роблять натяг тягового ланцюга й прокручування вручну конвеєра (попередньо знімають зрізний штифт на приводному блоці). Ступінь натягу ланцюга вважається достатньою, якщо при відтягуванні її рукою між двома каретками на галузях конвеєра, що збігає, вона відтягнеться приблизно на 60 мм.

Для зміни швидкості руху ланцюга конвеєра (4,6 і 6,16 м/хв.) переміщають клиновий ремінь у канавках шківів клиноремінної передачі.

При експлуатації конвеєра необхідно стежити, щоб по трасі руху підвісок не знаходилися предмети, за які могли б зачепитися підвіски тягового ланцюга.

Натяг ланцюга регулюють, обертаючи два гвинти натяжної станції. Одночасно натяжною гайкою просторової розтяжки встановлюють горизонтальне положення площини поворотного блоку, у якій рухається робочий ланцюг.

Натяг прибуткового ременя регулюють за допомогою гвинтового пристрою.

 При правильній експлуатації підйомно-транспортних машин (ланцюгові й роликові елеватори, стрічкові транспортери, норії, шнеки, конвеєрні столи, електричні лебідки) необхідно забезпечити попередній натяг робочого ланцюга (прогин не більше 60 мм), причому цей натяг повинний становити для елеваторів 100 кг, стрічкових транспортерів і норій 80...120 кг, конвеєрних столів 120...150 кг, відсутність перекосів приводних і натяжних зірочок (барабанів) стосовно площини розташування; співвісність вала електродвигуна, редуктора й машини; нормальну роботу пристосувань, що стерилізують; припустимі зазори між валом і коритом (шнеки), торцями стрічки й стінками норійних труб (норії); чисту поверхню (без забруднень) рейки, по якій переміщаються тролеї, підтримувальні ролики чаш і т.п.; систематичне змащення всіх тертьових деталей (вали, підшипники, зірочки й ін.)

Під час роботи обладнання постійно спостерігають за натягом ланцюгів, і регулюють їх натяг за допомогою спеціального пристрою. При надмірному витягуванні ланцюга видаляють одну-дві ланки, і натяг регулюють знову. Не рідше одного разу в рік тяговий ланцюг ретельно очищають і промивають у гасі, після чого оглядають усі деталі, що зношуються. Деталі ланцюга (пальці, пластини й ін.), що мають відхилення від розмірів, що допускаються, заміняють. Змазують тертьові частини відповідно до карти змащення кожної машини.

Періодичність змащення підшипникових вузлів, конвеєрних ланцюгів, зірочок, що ведуть, не рідше одного разу на місяць; заміна мастила в редукторах один раз у три місяці. Змащення не повинно бути дуже рясним, але достатнім для рівномірного покриття всіх тертьових поверхонь.

Особливу увагу при експлуатації приділяють приводній станції, міцності кріплення електродвигуна, редуктора, варіатора швидкостей, приводної зірочки (барабана). Співвісність (паралельність) валів перевіряють не рідше одного разу на місяць. При роботі підйомно-транспортних машин корпус електродвигуна не повинен нагріватися вище 60...70 0С.

Машину слід пускати при її мінімальному навантаженні щоб уникнути заклинювання або поштовхів, що з'являються в результаті переходу зі стану спокою до руху, а також із установленими огородженнями обертових деталей.

Несправності технологічного обладнання, що викликають короткочасну або тривалу його зупинку, приводять до порушення ритму виробництва. Своєчасне виявлення несправностей у роботі машин і апаратів, установлення причин і вживання заходів для забезпечення безперебійної роботи всього обладнання підприємства є важливими завданнями, розв'язок яких здійснюють експлуатаційний і ремонтний персонал підприємства. Перелік основних несправностей найважливішого технологічного обладнання й способи їх усунення наведено в  технічній документації.