2.6 Теплообмінні апарати

 

При експлуатації теплообмінних апаратів слід керуватися Правилами улаштування й безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Необхідно постійно стежити за температурою й тиском вхідного теплоносія й температурою вихідного продукту. У вакуум-апаратах спостерігають за розрідженням. Необхідно систематично контролювати стан конденсатовідвідників, запобіжних клапанів і повітряних кранів. Повітряні крани для відведення з парових просторів апаратів повітря й інших газів, що не конденсуються, потрібно тримати дещо відкритими, щоб температура труби, що відводить, була не вище 50 0С. Категорично забороняється підвищувати тиск і температуру в апаратах і трубопроводах понад припустимі межі.

Необхідно стежити за щільністю фланцевих з'єднань і справністю огороджень деталей, що рухаються. Змазування деталей, що рухаються, і набивання сальників на ходу не дозволяються.

Періодично, не рідше 1 разу на рік, проводять зовнішній огляд апаратів, одночасно контролюють правильність їх експлуатації. Внутрішній огляд проводять не рідше 1 разу в 3 роки. При цьому перевіряють стан внутрішніх поверхонь апарата, зварних і заклепувальних швів. Якщо внутрішній огляд неможливий, то проводять гідравлічне випробування з попереднім внутрішнім оглядом не рідше 1 разу в 6 років. Якщо апарат не використовували більше року або його ремонтували з нанесенням латок або зміною листів, то перед пуском обов'язково проводять гідравлічне випробування.

image052.jpg

Рисунок 2.6.1 – Фото теплообмінний апарат

 

При експлуатації апаратів необхідно систематично очищати поверхні теплообміну. Спосіб очищення залежить від виду й ступеня забруднення, а також від конструкції апарата. Існують наступні способи очищення теплообмінних поверхонь:

-    механічний – для очищення м'яких опадів застосовують шомполи, волосяні щітки й щітки з латунного дроту, металеві йоржі, гумові кульки або пробки, що проштовхуються струменем води або стисненим повітрям. Твердий накип видаляють порошками, твердими дротовими щітками й механічними долотами;

-    хімічний – апарати заповнюють хімічними реактивами з наступним промиванням, органічні забруднення видаляють за допомогою 5 %-го розчину каустичної соди або розчину хлорного вапна. Опади, що відкладаються в результаті вихідної твердості води, видаляють 3...5 %-вим розчином соляної кислоти; маслянистий, глинистий або мулистий слиз – 3...5%-вим розчином їдкого натру, іноді з добавкою гасу;

-    гідравлічний – застосовують для видалення відкладень, що не прилипають, наприклад піску, за допомогою струменів води або потоком води з підвищеною циркуляційною швидкістю;

-    термічний – застосовують для видалення дуже твердого накипу шляхом прогріву трубок парою з наступним обприскуванням холодною водою; внаслідок різкої зміни температури накип відділяється й змивається. При очищенні апаратів жорсткої конструкції користуватися цим способом потрібно обережно, тому що через різкі зміни температури може порушитися щільність вальцювання трубок.