7.4 Ресивери

 

Рівень рідкого холодоагенту в лінійному ресивері залежить від теплового навантаження на випарну систему. Рівень контролюють візуально по вказівному склу й за показниками приладів автоматичного контролю. Ресивер повинен бути заповнений холодоагентом на 50%. Збільшення теплового навантаження, викликане погіршенням теплообміну охолодних пристроїв, приводить до інтенсивного паротворення, при якому кількість рідкого холодоагенту у випарній системі зменшується, а в лінійному ресивері збільшується. При зменшенні теплового навантаження повітроохолоджувачів і охолодних батарей спостерігається зворотна картина. У цьому випадку проводять відтавання охолодних пристроїв. З лінійних ресиверів випускають періодично повітря й масло, контролюють герметичність сальників, вентилів і запобіжних клапанів.

Обслуговування циркуляційних ресиверів зводиться до підтримки в них певного рівня рідкого холодоагенту, що забезпечує надійну роботу циркуляційних насосів. Заповнення циркуляційних ресиверів (на 15% з рідинними стояками, на 30% – без рідинних стояків) визначають за показниками приладів автоматичного контролю рівня. Періодичний випуск масла суттєво поліпшує роботу випарної системи. Перед випуском масла зупиняють циркуляційний насос, і ресивер прогрівають гарячою парою холодоагенту.

Контролюють герметичність сальників запірної арматури і запобіжних клапанів.

 

image089.gif

Рисунок 7.4.1- Фото  ресивери повітряні