Каталог електронних видань

Кафедра машиновикористання в землеробстві

Методологія наукових досліджень
Системи точного землеробства
Експлуатація блоково-модудьних машино-тракторних агрегатів
Методологія наукових досліджень. Посібник-практикум для виконання лабороторних робіт
Методологія наукових досліджень. Посібник-практикум для виконання практичнх робіт
Методологія наукових досліджень. Посібник-практикум для виконання самостійних робіт
Транспортний процес в АПК

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК

Машиновикористання в тваринництві
Машини та обладнання для тваринництва
Механізація технологічних процесів
Основи проектування тваринницьких підприємств
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Кафедра мехатронних систем тракторів та сільськогосподарських машин

Планетарні гідромашини

Кафедра технології конструкційних матеріалів

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика

Використання енергії сонця в сучасному енергозабезпеченні України
Використання вторинних енергоресурсів та систем акумуляції енергії в промисловості України
Використання енергії вітру та біопалива в машинобудівній галузі промисловості України
Використання поверхневих, термальних і морських вод для виробництва теплової і електричної енергії
Дефектування та відновлення типових деталей і з'єднань обладнання харчових підприємств
Експлуатація обладнання з виробництва ковбасних виробів
Загальні відомості про обладнання підприємств з виробництва хлібобулочних виробів
Основи організації ремонту та діагностування обладнання на харчових підприємствах
Загальна методологія наукової творчості
Методи вимірювань основних фізичних величин
Методи теоретичних і експериментальних досліджень
Наукові основи і положення виробничих процесів харчової технології
Пошук наукової інформації в науково дослідницькій діяльності
Принципи конструювання електровимірювальних приладів
Психологія і технологія наукової творчості та апробація результатів наукових досліджень
Аналіз сировини для виробництва пива
Основи технології пивоваріння
Показники якості крафтового пива
Люмінесцентний аналіз і спектроскопія
Механізація зберігання зернових продуктів
Радіометричні і радіоспектроскопічні методи аналізу
Розділення зернових сумішей в трієрах
Технологічне обладнання для підготовки зерна до переробки на борошно і крупи
Технологічне обладнання для виробництва круп
Технологічне обладнання для обробки солоду в сучасному пивоварінні
Технологічне обладнання для виробництва борошна
Технологічне обладнання для виробництва круп
Технологічне обладнання для виробництва рослинної олії
Технологічне обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів
Технологічне обладнання для миття, інспектування, сортування і калібрування плодоовочевої сировини
Технологічне обладнання хлібопекарного виробництва
Експлуатація технологічного обладнання
Монтаж основного технологічного обладнання
Монтажні інструменти і пристрої
Організація монтажних робіт
Підготовка ділянки та обладнання

Кафедра технічної механіки та комп`ютерного проектування ім. професора В.М. Найдиша

Практикум. Інженерна механіка.
Курсове проєктування. Проєктування привода транспортера в САПР Компас.
Механічні випробування матеріалів. Навчально-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна механіка".
Лабораторний практикум з механіки матеріалів і конструкцій.
Посібник. Прикладна механіка.
Механічні випробування матеріалів. Частина 1.
Лабораторний практикум з механіки матеріалів і конструкцій
Інженерна механіка (Деталі машин). Посібник-практикум. Частина 1.
Інженерна механіка (Деталі машин). Посібник-практикум. Частина 2.
Лабораторний практикум з дисципліни "Інженерна механіка" (Деталі машин).
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи "Інженерна механіка" (Деталі машин).

Top