ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного:

 

Петриченко С.В.- кандидат технічних наук, доцент;

Олексієнко В.О. - кандидат технічних наук, доцент;

Ломейко О.П. - кандидат технічних наук, доцент;

Тарасенко В.Г. -  кандидат технічних наук, доцент. 

В електронному навчальному посібнику «ПІДГОТОВКА ДІЛЯНКИ ТА ОБЛАДНАННЯ» відображено порядок підготовки монтажного майданчика та обладнання в підготовчий період монтажу. Наведено заходи, необхідні для організації монтажних робіт, порядок і правила організації робіт, нормативна документація.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни «ПІДГОТОВКА ДІЛЯНКИ ТА ОБЛАДНАННЯ» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

logo_ophv.png