ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК

 

 Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

      

Петриченко С.В.- кандидат технічних наук, доцент;

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Тарасенко В.Г. -  кандидат технічних наук, доцент. 

В електронному навчальному посібнику «МОНТАЖНІ ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ» розкриті загальні відомості й класифікація інструмента, розглянуті конструкції ручних електричних машин для обробки деревини, машин обертальної й ударно-обертальної дії, машин зі зворотно-поступальним рухом робочого органа. Окрема увага приділена ручним пневматичним машинам та машинам підривної дії. Розглянута класифікація вимірювальних і ручних слюсарно-монтажних інструментів.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни «Монтаж, експлуатація і ремонт обладнання» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

 

0000000.png