ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автори:

 – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Пупинін А.А. – завідувач лабораторії кафедри, асистент;

 – комерційний директор ПП «ДІМІОРС», провідний виробничник:

Феофанов М.О.

 

В електронному навчальному посібнику «ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ПИВОВАРІННЯ» розкриті основні технологічні процеси, які реалізуються у сучасному пивоварінні.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". Матеріали посібника можуть використовуватися інженерно-технологічними працівниками, які займаються технологічним процесом виробництва пива.

 

image002.png