ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 

logo_ophv.png

 

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Ялпачик В.Ф. – доктор технічних наук, професор;

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Пупинін А.А. – асистент.

 

Одна з глобальних проблем суспільного розвитку – задоволення потреб населення у продуктах харчування за науково обґрунтованими фізіологічними нормами, що забезпечує відтворення його життєдіяльності, активну участь в економічному і соціальному розвитку суспільства. Особливу роль у вирішенні продовольчої проблеми відіграє консервна промисловість, яка є завершальною ланкою виробництва кінцевих продовольчих товарів.

Виробництво і постачання на споживчий ринок плодоовочевих консервів мають велике значення для населення, оскільки в значній мірі дозволяють скоротити витрати праці і часу на приготування їх в домашніх умовах. Крім того, використання сучасних технологій в консервної промисловості дає можливість виробляти високоякісну продукцію в широкому асортименті і задовольняти різноманітні зростаючі потреби населення.

Підбір професійного обладнання для консервної промисловості залежить від типу виробництва, масштабу підприємства і поставлених завдань. Неправильно підібрані машини можуть стати причиною випуску неякісної продукції.

В електронному навчальному посібнику «Технологічне обладнання для миття, інспектування, сортування і калібрування плодоовочевої сировини» розглядається технологічне обладнання для миття сировини, тари та обладнання, обладнання для інспектування, сортування і калібрування.        

Посібник рекомендований здобувачам вищої освіти спеціальності «Галузеве машинобудування» й «Харчові технології», учням (слухачам) професійно–технічних навчальних закладів.