ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного:

 

Петриченко С.В.- кандидат технічних наук, доцент;

Олексієнко В.О. - кандидат технічних наук, доцент;

Ломейко О.П. - кандидат технічних наук, доцент;

Тарасенко В.Г. -  кандидат технічних наук, доцент. 

В електронному навчальному посібнику «ОРГАНІЗАЦІЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ» розміщено матеріал відносно організації проведення монтажних робіт на підприємствах переробної і харчової галузі. В доступній формі, з поясненнями і прикладами викладено основні операції при проведенні монтажу обладнання в проектне положення, надається методика розробки графіків монтажних робіт, розглянута проектна документація, необхідна для проведення робіт та методика розробки технічної документації проєкту виконання робіт.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ»  здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

logo_ophv.png