ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Міністерство науки і освіти України

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

 

бондаренко л.ю., Вершков О.О., Антонова Г.В.

 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З МЕХАНІКИ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ

 

 

рекомендовано Вченою радою

Таврійського державного агротехнологічного університету, як навчальний посібник для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»

зі спеціальностей: 208 «Агроінженерія»,

133 «Галузеве машинобудування»,

122 «Комп’ютерні науки»