ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

В електронному навчальному посібнику «НАУКОВІ ОСНОВИ І ПОЛОЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ». В посібнику розкриті основні поняття теорії гідромеханічних теплових і масообмінних процесів;  основні технологічні процеси переробної галузі; конструкції машин і апаратів для виконання процесів переробки сільськогосподарської продукції.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

 

 Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Тарасенко В.Г. – к.т.н., доцент;

Лівик Н.В. – інженер.