ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

0000000.png

 Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Бойко В.С. – кандидат технічних наук, доцент;

Тарасенко В.Г.- кандидат технічних наук, доцент.

 

В електронному навчальному посібнику «РОЗДІЛЕННЯ ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ В ТРІЄРАХ; ПНЕВМАТИЧНЕ, ГІДРАВЛІЧНЕ І МАГНІТНЕ СЕПАРУВАННЯ» розкрито поняття сепарування, розглянуті принципи та методи сепарування в циліндричних, дискових Трієрах. Розглянуто процес повітряного, гідравлічного, магнітного сепарування, наведені  схеми  приладів для сепарування. Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".