ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автори:

 – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Пупинін А.А. – завідувач лабораторії кафедри, асистент;

 – комерційний директор ПП «ДІМІОРС», провідний виробничник:

Феофанов М.О.

  

В електронному навчальному посібнику «АНАЛІЗ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПИВА» висвітлені основні показники базової та допоміжної сировини у пивоварінні.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".