ГОЛОВНА

В електронному навчальному посібнику наведено загальні відомості про гідравлічні машини планетарного типу. Розглянуто класифікацію, конструктивні особливості, будову та принцип дії планетарних, орбітальних героторних гідромашин та гідравлічних обертачів планетарного типу.

Матеріали посібника рекомендуються для застосування при вивченні студентами дисциплін «Гідропривод мехатронних систем», «Гідропривод», «Гідро-, пневмо-, та електропривод».