ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Ковальов О.О. – асистент.

 

В електронному навчальному посібнику «ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ» наведені основні відомості вимірювальних приладів, тензометричного методу вимірювання деформацій, розглянуті види тензометрів та їх основні характеристики. Значну увагу приділено основам теорії і конструкції вимірювальних приладів прямої дії таких як: магнітоелектричні  та електромагнітні прилади, світлопроменеві осцилографи.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

unnamed.png