ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Лівик Н.В. – інженер.

 

В електронному навчальному посібнику «МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ ОСНОВНИХ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН» розкрито поняття фізичної величини, розглянуті принципи та методи вимірювань електричних, теплових, акустичних і світлових величин, наведені вимірювальні схеми індуктивних приладів.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

 

unnamed.png