ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

image001.pngimage002.png

Автори:

 – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Пупинін А.А. – завідувач лабораторії кафедри, асистент;

 – комерційний директор ПП «ДІМІОРС», провідний виробничник:

Феофанов М.О.

 

В електронному навчальному посібнику «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ СОЛОДУ В СУЧАСНОМУ ПИВОВАРІННІ» наведено основні положення, пов'язані з комплексом робіт по виробництву солоду та надані основні типи обладнання. Висвітлене теоретичне призначення машин і апаратів для виконання відповідних операцій по підготовці солоду для  сучасного пивоваріння.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". Матеріали посібника можуть використовуватися інженерно-технічними працівниками, які займаються технологічними процесами підготовки зернових до виробництва.