ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

logo_ophv.png

 

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Лівик Н.В. – інженер.

 

Одна з глобальних проблем суспільного розвитку – задоволення потреб населення у продуктах харчування за науково обґрунтованими фізіологічними нормами, що забезпечує відтворення його життєдіяльності, активну участь в економічному і соціальному розвитку суспільства. Особливу роль у вирішенні продовольчої проблеми відіграє харчова промисловість, яка є завершальною ланкою виробництва кінцевих продовольчих товарів.

Найпоширенішим і масовим виробництвом у харчовій промисловості є хлібопечення – виробництво (випікання) хліба та хлібобулочних виробів. Хліб та хлібобулочні вироби – харчові продукти, що випікають із борошна, води, дріжджів, солі та іншої сировини, необхідної для їх виготовлення і дозволеної для хлібопечення у встановленому порядку.

Підбір професійного хлібопекарського обладнання залежить від типу виробництва, масштабу підприємства і поставлених завдань. Неправильно підібрані машини можуть стати причиною випуску неякісної продукції.

В електронному навчальному посібнику «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХЛІБОПЕКАРНОГО ВИРОБНИЦТВА» розглядається обладнання для хлібопекарського виробництва:  для замісу тіста, для його обробки, для випічки і допоміжне обладнання.

Посібник рекомендований здобувачам вищої освіти спеціальності «Галузеве машинобудування» й «Харчові технології», учням (слухачам) професійно–технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професіями: машиніст тістомісильних машин, машиніст тістообробних машин, оператор ліній харчових продуктів (хлібопекарсько–макаронних та кондитерських), апаратник виробництва заквасок, машиніст поточної лінії формування хлібних виробів, машиніст формувально–закручувальних машин, оператор виробничих печей, пекар.