ЗМІСТ

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ І ЙОГО  ПЕРСПЕКТИВИ

    1. Енергетика і електростанції України

2. Види і перспективи традиційних енергоносіїв

3. Види і перспективи нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії в Україні

4. Кіотський протокол

5. Використання ВНДЕ в АПК України

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ

1. Ресурси сонячної енергетики

2. Безмашинні СЕУ

3. Паротурбінні СЕС

4. Сонячне теплопостачання

ЛІТЕРАТУРА