ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК

 logo_ophv.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Верхоланцева В.О. - кандидат технічних наук, доцент.

В електронному навчальному посібнику «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КРУП» розкрито основні стадії виробничого процесу підготовки зерна до лущення, наведені схеми та описання технологічного обладнання для лущення зерна, сортування (збагачення) продуктів лущення,  шліфування, полірування, подрібнення ядра круп'яних культур, сортування та контролю круп'яної продукції і відходів.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".