ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК

 

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного:

 

Петриченко С.В.- кандидат технічних наук, доцент;

Олексієнко В.О. - кандидат технічних наук, доцент;

Ломейко О.П. - кандидат технічних наук, доцент;

Тарасенко В.Г. -  кандидат технічних наук, доцент.

 

В електронному навчальному посібнику «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» наводяться основні правила безпечної експлуатації технологічного обладнання, направлені на збільшення надійності і безвідмовності машин технологічних ліній переробних і харчових виробництв. Розглянуто заходи і порядок проведення обслуговування машин і апаратів з поясненнями і прикладами.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".logo_ophv.png