ВСТУП

Основними напрямами підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції є не тільки впровадження нового високоефективного обладнання, але й ефективне використання вже встановленого технологічного обладнання. До важливих передумов ефективного використання машин і апаратів відносять дотримання вимог експлуатації та якісного ремонту.

Дотримання вимог експлуатації, правильно організований та якісний ремонт скорочують простої машин, дозволяють збільшити тривалість міжремонтних циклів, скоротити витрати на утримання обладнання та поліпшити техніко-економічні показники.

Порушення цих вимог, як правило, призводить до швидкого зносу обладнання та стрімкого підвищення витрат на його обслуговування.

Сучасне обладнання, як правило, завжди високотехнологічне, вимагає не тільки сучасного рівня знань персоналу, що з цим обладнанням так чи інакше стикається, але й сучасної системи відносин між цими співробітниками. Розробка такої системи відносин – важка задача, яка вимагає тривалого часу, без рішення якої саме передове обладнання не дасть того ефекту, на який воно розраховано.

Однак рішення цієї задачі може бути істотно полегшене та прискорено завдяки використанню світового досвіду ефективного керування обладнанням.

image002.jpg