ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 0000000.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Верхоланцева В.О. - кандидат технічних наук, доцент.

В електронному навчальному посібнику «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗЕРНА ДО ПЕРЕРОБКИ НА БОРОШНО І КРУПИ» розкрито основні стадії виробничого процесу борошномельного і круп’яного заводів, приведено основні вимоги до технологічного обладнання даної групи, наведені схеми та описання технологічного обладнання для видалення домішок, сухої та вологої очистки зерна.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".