ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Верхоланцева В.О. - кандидат технічних наук, доцент.

В електронному навчальному посібнику «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА» приведено класифікацію технологічного обладнання для подрібнення зерна,  наведені схеми та описання технологічного обладнання для подрібнення зерна, сортування (просіювання) продуктів подрібнення зерна,  сортування (збагачення) проміжних продуктів помелу, обробки кінцевих продуктів помелу.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".