ВСТУП

      Традиційно склалося, що сільське господарство як виробнича сфера поєднує дві галузі – рослинництво і тваринництво. Одна з особливостей сільського господарства – це велика розосередженість об’єктів виробництва, технологічних процесів і операцій на значних площах та відстанях. Воно спричиняє великі витрати на мобільні операції та міжопераційні переміщення машин, об’єктів і продуктів виробництва та самих виконавців. З цим також пов’язані розосередженість засобів, істотні відмінності в умовах та можливостях виробництва: різниця в розмірах і фондооснащеності, у рівнях технічного забезпечення (механізація, автоматизація) і продуктивності праці тощо.
    Продукцію тваринництва одержують переважно за рахунок використання кормових ресурсів рослинного походження (власного виробництво чи на основі кооперування з кормовиробничими підприємствами). Для цього колективні, державні і фермерські господарства вирощують зернофуражні культури, коренебульбоплоди, а також одно-  і  багаторічні трави на зелену масу, силос, сінаж та сіно.
    З метою забезпечення високоефективного використання цінності більшість кормів необхідно заготовляти і готувати до згодовування відповідно до діючих стандартів або зоотехнічних вимог, які враховують фізіологічні особливості тварин або птиці.
В сучасних умовах найбільше значення має не стільки механізація окремих процесів, скільки рівень комплексної механізації й створення на фермах поточних технологічних ліній (ПТЛ).
       Механізація виробничих процесів у тваринництві передбачає підвищення продуктивності та якості праці, інтенсифікацію галузі, підвищення культури і привабливості праці тваринників за рахунок впровадження машин, механізмів, обладнання тощо. Механізація виробничих процесів у тваринництві базується на використанні системи машин для комплексної механізації найбільш трудомістких процесів виробництва. До системи машин для тваринництва входять технічні засоби, призначені для механізації виробничих процесів, пов’язаних з наступним: заготівлею, приготуванням, роздачею кормів; доїнням корів і овець та первинною переробкою молока, водозабезпеченням ферм, видаленням гною з приміщень і територій ферм, стрижкою овець, збором яєць та їх первинною обробкою тощо. У даний час розроблені комплекси машин для механізації ферм великої рогатої худоби, свиней, овець, сільськогосподарських птахів тощо. Як будівництво тваринницьких ферм, так і розробка машин і механізмів для тваринництва мають базуватися на дотримані стандартів. Стандарт передбачає не тільки рівень розвитку науки, практики і техніки сьогодення, але враховує і перспективи їх розвитку.