ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 0000000.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Верхоланцева В.О. - кандидат технічних наук, доцент

 

В електронному навчальному посібнику «МЕХАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ» розкрито поняття зернових мас як об'єктів зберігання, розглянуті види і типи зерносховищ, приведені технологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання, наведено технологічне обладнання для приймання, очищення, сортування, сушіння та зберігання зерна.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".