Про електронний навчальний посібник

  Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного:

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, завідувач кафедри; 

 Пупинін А.А. – асистент.

 

Основою забезпечення високопродуктивної роботи машин і обладнання, тривалої експлуатації -  є своєчасне проведення комплексу заходів, направлених на підтримання їх технічного стану. Проте, через певний час технічний стан машин і обладнання неминуче досягне граничного, в результаті якого експлуатація стане неможливою або економічно недоцільною.

Відновлення працездатності машин або окремих агрегатів, вузлів і деталей досягається їх ремонтом на відповідних ремонтних підприємствах.

Сучасне ремонтне виробництво на відміну від машинобудування характеризується специфічними особливостями: вихідним об'єктом є складові частини машин, які зазнали змін у період експлуатації; наявністю розбиральних і контрольних операцій; застосуванням в процесі складання різних групи деталей; наявністю різних технологічних маршрутів ремонту деталей одного найменування.

Для відновлення деталей застосовуються різні способи, на вибір яких впливає матеріал деталі, її спрацювання, характер навантаження, собівартість відновлення та ін.

Основною метою навчального посібника « Дефектування та відновлення типових деталей і з´єднань обладнання харчових підприємств» є формування і поглиблення знань студентів з основ ремонтного виробництва; організації виробничого процесу дефектування та відновлення типових деталей; технології ремонту агрегатів, вузлів і деталей; проектуванні технологічних процесів виготовлення або відновлення деталей машин і обладнання; технічному нормуванні ремонтних робіт; організації контролю за процесами ремонту, які необхідні для розвитку професійно значимих якостей особистості майбутніх фахівців.

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Матеріали посібника можуть використовуватися інженерно-технічними працівниками, які займаються технологічними процесами ремонту машин і обладнання.  

  

favicon.png