ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

     

Петриченко С.В.- кандидат технічних наук, доцент;

Олексієнко В.О. - кандидат технічних наук, доцент;

Ломейко О.П. - кандидат технічних наук, доцент;

Тарасенко В.Г. -  кандидат технічних наук, доцент.

 

В електронному навчальному посібнику «МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» розкриті загальні відомості щодо методів монтажу технологічного обладнання переробних і харчових виробництв, прилади, інструменти та оснастка, організація проведення монтажних робіт. Посібник містить пояснення і приклади різних методів, обґрунтовано їх доцільність використання в технологічному процесі монтажу.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни «МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

logo_ophv.png