ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК

logo_ophv.png

Автори – співробітники кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: 

Самойчук К.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри;

Паляничка Н.О. – кандидат технічних наук, доцент;

Верхоланцева В.О. - кандидат технічних наук, доцент.

В електронному навчальному посібнику «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ» приведено технологічну схему виробництва рослинної олії,  наведені схеми та описання технологічного обладнання для очищення та зберігання насіння, сушіння насіння соняшнику,  обрушення насіння і поділу рушанки, подрібнення насіння і ядра, попереднього витягування олії, теплової обробки м’ятки та витягування олії.

Посібник рекомендований для вивчення дисципліни ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".