Передмова

Передмова

 

 

Створення нових, більш досконалих машин і споруд, застосування нових матеріалів, що володіють специфічними властивостями, вимагають від сучасного інженера глибоких знань з теорії міцності. Основи розрахунків на міцність вивчаються в курсі прикладної механіки. Поряд з методами розрахунку напружень і деформацій велика увага приділяється лабораторним роботам, і особливо - експериментальним методам дослідження міцності конструкцій. Експеримент необхідний, перш за все, для дослідження механічних властивостей матеріалів і отримання характеристик, що використовуються в розрахунках на міцність.

Наявність припущень і гіпотез вимагає перевірки розроблених на їх основі розрахункових методів. Крім того, при особливо складній конфігурації елемента конструкції, особливих умовах роботи, коли розробка теоретичних розрахункових методів утруднена, експериментальні методи дослідження деформацій і напружень, натурні та інші випробування виходять на перший план. Знання теорії в цьому випадку дає можливість правильно поставити експеримент, обробити його результати і зробити висновки.

На лабораторних заняттях повинні бути розглянуті наступні завдання експериментальних досліджень в галузі міцності: визначення механічних характеристик матеріалів, дослідна перевірка формул прикладної механіки, освоєння сучасних експериментальних методів досліджень деформацій і напружень.

Посібник складається з двох частин. У першій частині викладено зміст лабораторних робіт, присвячених визначенню механічних властивостей матеріалів. У другій частині містяться роботи, пов'язані з випробуваннями елементів деталей машин.