1

      МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Таврійський державний агротехнологічний

університет імені дмитра моторного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механічні випробування

матеріалів

Навчально – методичний посібник

для виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Технічна механіка»

 

 

 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»

спеціальності 263 «Цивільна безпека»

 

(Частина 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь

 

2020