Тести до теми «Випробування на стиск сталі, чавуну та дерева»

Тести до теми «Випробування на стиск сталі, чавуну та дерева»

1 Яке співвідношення розмірів висоти до діаметра h/d використовують при випробуванні на стиск зразка циліндричної форми?

а) 1…2;

б) 2…4;

в) 5…10;

г) 20…50.

2 Зразки якої форми використовують при випробовуванні на стиск сталі?

а) циліндричної;

б) прямокутного;

в) паралелепіпеда;

г) трикутного.

3 Зразки якої форми використовують при випробовуванні на стиск чавуну?

а) циліндричної;

б) прямокутного;

в) паралелепіпеда;

г) трикутного.

4 Зразки якої форми використовують при випробовуванні на стиск деревини?

а) циліндричної;

б) прямокутного;

в) паралелепіпеда;

г) трикутного.

5 Який матеріал має анізатропні властивості?

а) деревина;

б) сталь;

в) чавун;

г) всі мають.              

6 Які матеріали при стиску не мають границі міцності?

а) пластичні матеріали (сталь);

б) крихкі матеріали (чавун);

в) дерево вздовж;

г) дерево поперек.

7 Яку механічну характеристику не можна визначити при стиску маловуглецевої сталі (пластичний матеріал)?

а) границю міцності;

б) границю пропорційності;

в) границю текучості;

г) границю пружності.

8 В яких координатних вісях на випробувальній машині записується діаграма при стиску зразків ?

а) F, ;

б) F,ℓ;

в) , ;

г)  F, .

9 Як  руйнується при стиску зразок із пластичного матеріалу?

а) не руйнується, а розплющується;

б) розтріскується;

в) руйнується по площинах близько до кута 45;

г) пресується.

10 Як  руйнується при стиску зразок із крихкого матеріалу-чавуну?

а) руйнується по площинах близько до кута 45;

б) розтріскується;

в) не руйнується, а розплющується;

г) пресується

11 Як  руйнується зразок із деревини при стиску його вздовж волокон?

а) розтріскується та зминаються торці зразка;

б) зпресовується;

в) руйнується по площинах близько до кута 45;

г) розплющується.

 

12 Як руйнується  зразок з деревини при стиску його поперек волокон?

а) розтріскується та зминаються торці зразка;

б) зпресовується;

в) руйнується по площинах близько до кута 45;

г) розплющується.

13 Яка механічна характеристика для мякої сталі однакова при стиску і розтягу?

а) границя пропорційності;

б) границя міцності;

в) абсолютна деформація;

г) відносна залишкова деформація.

14 При стиску зразка якого матеріалу з початку навантаження спостерігається нелінійна залежність між силою і деформацією?

а) чавуну;

б) сталі;

в) деревини вздовж;

г) деревини поперек.

15 Яка механічна характеристика визначається при стиску зразка з чавуну?

а) границя міцності;

б) границя пропорційності;

в) границя текучості;

г) границя пружності.

16 Чому при стиску сталі та чавуну зразки приймають бочкоподібну форму?

а) внаслідок наявності тертя між торцями зразків і поверхнями стискуючих плит;

б) внаслідок відсутності поздовжньої деформації;

в) внаслідок відсутності поперечної деформації;

г) внаслідок текучості.

17 Яка механічна характеристика визначається при стиску зразка з деревини вздовж волокон?

а) границя міцності;

б) границя пропорційності;

в) границя текучості;

г) границя пружності.

18 При визначені границі міцності дерева при стиску поперек волокон умовно приймають таку силу, при дії якої …

а) деформація (ущільнення) зразка по висоті досягає 1/3 початкового значення;

б) деформація зразка по висоті досягає 1/2 початкового значення;

в) деформація зразка досягає 0,2% початкового значення;

г) деформація зразка досягає 100% початкового значення.

 

19 Як відрізняється міцність деревини при стиску вздовж і поперек волокон?

а) міцність значно вище при стиску вздовж волокон;

б) міцність однакова;

в) міцність значно вище при стиску поперек волокон;

г) міцність відрізняється незначно.

 

20 Яка механічна характеристика визначається як небезпечна при стиску м’якої сталі?

а) границя текучості;

б) границя міцності;

в) границя пропорційності;

г) границя пружності.

 

21 Яка механічна характеристика визначається як небезпечна при стиску крихких матеріалів(чавуну)?

а) границя міцності;

б) границя текучості;

в) границя пропорційності;

г) границя пружності.

 

22 Яка механічна характеристика визначається як небезпечна  при стиску деревини вздовж волокон?

а) границя міцності;

б) границя текучості;

в) границя пропорційності;

г) границя пружності.

 

23 Чому руйнування чавунного зразку при стиску проходить по нахилених площадках під кутом 45?

а) там діють максимальні дотичні напруження;

б) там діють найбільші стискаючі напруження;

в) там найбільша деформація;

г) там діють максимальні нормальні напруження.

24 Яка механічна характеристика визначається як небезпечна при стиску деревини поперек волокон?

а) умовна границя міцності;

б) границя пропорційності;

в) границя текучості;

г) границя пружності.

25 Яка площа  перерізу зразків використовується при розрахунках механічних характеристик міцності при стиску матеріалів?

а) початкова площа перерізу;

б) площа перерізу після навантаження;

в) площа шийки.

26 При порівнянні механічних характеристик міцності при розтягу і стиску пластичних матеріалів (м’якої сталі ) можна зробити висновок:

а) пластичний матеріал однаково працює на розтяг і стиск;

б) пластичний матеріал краще працює при розтягу;

в) пластичний матеріал краще працює при стиску.

27 При порівнянні механічних характеристик міцності при розтягу і стиску крихких матеріалів (чавуну) можна зробити висновок:

а) крихкий матеріал краще працює при стиску;

б) крихкий матеріал краще працює при розтягу;

в) крихкий матеріал однаково працює на розтяг і стиск.

28 При порівнянні механічних характеристик міцності при стиску деревини вздовж і поперек волокон  можно зробити висновок:

а) деревина краще працює на стиск вздовж волокон;

б) деревина краще  працює на стиск поперек волокон;

в) міцність деревини однакова при стиску вздовж і поперек волокон;