Тести до теми «Визначення трьох пружних сталих величин Е, G, m»

Тести до теми «Визначення трьох пружних сталих величин Е, G, m»

1 Який зв`язок між пружними сталими матеріалу?

test5_1.PNG

2 Як позначається модуль Юнга(модуль поздовжньої пружності матеріалу)?

а) Е;

б) G;

в) μ;

г) .

 

3 Який фізичний зміст модуля пружності матеріалу Е?

а) характеризує жорсткість;

б) характеризує  міцність;

в) характеризує стійкість;

г) характеризує платність.

 

4 Який параметр характеризує жорсткість матеріалу при розтягу – стиску?

а) модуль пружності І роду Е;

б) модуль пружності ІІ роду G;

в) границя міцності матеріалу σМЦ;

г) коефіцієнт Пуассона μ.

5 Який параметр характеризує жорсткість при зсуві (зрізі)?

а) модуль пружності ІІ роду G;

б) модуль пружності І роду Е;

в) коефіцієнт Пуассона μ;

г) границя міцності матеріалу σ.

 

6 Яка пружна стала матеріалу характеризує зв`язок поперечної та повздовжньої деформації його?

а) коефіцієнт Пуассона μ;

б) модуль пружності І роду Е;

в) модуль пружності ІІ роду G;

г) жодна.

 

7 Як позначається модуль пружності матеріалу при зсуві?

а) G;

б) E;

в) μ;

г) .

 

8 Яка одиниця вимірювання модуля Юнга матеріалу Е?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 

9 Яка одиниця вимірювання модуля пружності матеріалу при зсуві G?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 

10 Яка одиниця вимірювання коефіцієнта Пуассона μ для сталі?

а) безрозмірна величина;

б) мм;

в) відсотки;

г) кг.

11 Значення коефіцієнта Пуассона для сталі?

а) μ = 0,3;

б) μ = 0,5;

в) μ = 0;

г) μ = 1.

 

12 Значення коефіцієнта Пуассона μ = 0?

а) для пробки;

б) для чавуну;

в) для сталі;

г) для каучуку.

 

13  Від чого залежить модуль пружності при зсуві G?

а) від властивостей матеріалу;

б) від розмірів деталі;

в) від навантаження;

г) від термообробки.

 

14 Значення коефіцієнта Пуассона для

а) каучуку;

б) пробки;

в) чавуну;

г) сталі.

 

15 Від чого залежить пружна стала матеріалу Е?

а) від властивостей матеріалу;

б) від розмірів деталі;

в) від зовнішніх навантажень;

г) від термообробки.

 

16 Від чого залежить коефіцієнт Пуассона?

а) від властивостей матеріалу;

б) від зовнішніх навантажень;

в) від термообробки;

г) від розмірів деталі.

 

17 В яких розрахунках використовують модуль пружності другого роду G?

а) в розрахунках вала на кручення;

б) в розрахунках бруса на розтяг;

в) в розрахунках балки на згин;

г) в розрахунках балки на стиск.

18 В яких розрахунках використовують модуль пружності першого роду Е?

а) в розрахунках на розтяг;

б) в розрахунках на зріз;

в) в розрахунках на кручення;

г) в розрахунках на згин.

 

19 Яка пружна стала величина зв’язує нормальні напруження і деформації при розтягу (стиску) матеріалу?

а) коефіцієнт Пуассона μ;

б) модуль пружності І роду Е;

в) модуль пружності ІІ роду G;

г) жодна.

 

20 Яка пружна стала величина зв’язує дотичні напруження і кут зсуву при деформації зсуву?

а) коефіцієнт Пуассона μ;

б) модуль пружності І роду Е;

в) модуль пружності ІІ роду G;

г) жодна.

21 Жорсткістю бруса при осьовому розтягу(стиску) називають добуток

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 

22 Жорсткість бруса при зсуві(зрізі)

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 

23 Жорсткістю бруса при крученні називають добуток

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

24 Для розрахунку пружних сталих матеріалу треба експериментально виміряти при розтягу

а) абсолютні повздовжні та поперечні деформації зразка;

б) відносну повздовжню деформацію зразка;

в) відносну поперечну деформацію зразка;

г) абсолютну поздовжню та відносну поперечну деформації зразка.

 

25 Пружні сталі матеріалу експериментально визначаються при навантаженні зразка

а) при дії пружних деформацій;

б) до появи текучості матеріалу;

в) до появи найбільших напружень;

г) до появи «шийки».

 

26 Закон Гука при розтягу (стиску) зв’язує напруження з

а) відносною поздовжньою деформацією;

б) абсолютною поздовжньою деформацією;

в) відносною поперечною деформацією;

г) абсолютною поперечною деформацією.

 

27 Закон Гука при зсуві зв’язує напруження з

а) відносною поздовжньою деформацією;

б) абсолютною поздовжньою деформацією;

в) відносною поперечною деформацією;

г) абсолютною поперечною деформацією.

 

28 Напруження та деформації при розтягу(стиску) зв’язані у законі Гука

а) модулем пружності І роду Е;

б) модулем пружності ІІ роду G;

в) коефіцієнтом Пуассона μ;

г) жодним.

 

29 Напруження та деформації при зсуві(зрізі) зв’язані у законі Гука

а) модулем пружності І роду Е;

б) модулем пружності ІІ роду G;

в) коефіцієнтом Пуассона μ;

г) жодним.