Звіт по лабораторній роботі № 2 з дисципліни «Технічна механіка»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Кафедра «Технічна механіка та комп’ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша»

Звіт по лабораторній роботі № 2

з дисципліни «Технічна механіка»

 

«ВИПРОБУВАННЯ МАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ НА РОЗТЯГ. ОСНОВНІ МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ»

 

Мета роботи: дослідження поведінки пластичного матеріалу при центральному розтягу.

1 Ескізи зразка маловуглецевої сталі

Згідно з ГОСТ 1497 – 84 при випробуванні на розтяг для забезпечення можливості порівняти результати застосовують пропорційні циліндричні зразки.

ris 1 ris 2.PNG

Данні обміру зразка заносимо до таблиці 1.

Таблиця 1 – Данні обміру зразка

zvit2_tabl1.PNG

2  Діаграма розтягу зразка

Будується для вивчення внутрішніх властивостей матеріалу. Для вивчення необхідних характеристик діаграму будуємо в масштабі, при цьому шкалу навантаження настроюємо на максимальне навантаження 25 т.

zvit2_ris3.PNG

Масштаби: навантаження mu=1500.JPG

                     подовження      mu delta l = 0.5.JPG

3       Характеристики частин діаграми:

частина ОА __________________________________________

частина ОВ __________________________________________

частина ВС __________________________________________

частина СД __________________________________________

частина ДК __________________________________________

точка К      ___________________________________________

Дані обміру діаграми розтягу маловуглецевої  сталі 

zvit2_tabl2.PNG

5 Діаграма напружень необхідна для того, щоб вивчити механічні характеристики міцності.

zvit2_ris4.PNG

Умовна діаграма

Істина діаграма

2 Розрахунки механічних характеристик

2.1 Міцності

zvit2_tabl3 4.PNG

6 Небезпечне напруження (по діаграмі напруження) _____________________________________________________

7 Коефіцієнт запасу міцності _______________________

8 Розрахунок допустимого напруження:sigma 8.PNG

9 Модуль пружності 1 рода:e sigma.PNG

10 Контрольні запитання

 

10.1 Чи підкоряється випробувана сталь закону Гука?

Які деформації по характеру та величині у цій  зоні _____________________________________________________

10.2 Чим характеризується зона зміцнення матеріалу? _____________________________________________________

10.3 Як розподіляються деформації в процесі випробування зразка?

_______________________________________________________

10.4 За рахунок чого відбувається зниження навантаження перед руйнуванням зразка?

_________________________________________________________________________________________________________

10.5 Як відбувається руйнування зразка (відриванням чи зсувом)? _____________________________________________________

10.6 Що належить до механічних характеристик міцності матеріалу?

____________________________________________________

10.7 Що належить до механічних характеристик пластичності матеріалу?

____________________________________________________

10.8 Чому діаграму напружень називають умовною?

_____________________________________________________

10.9 Як змінюється напруження в поперечному перерізі під час розтягу зразка?

____________________________________________________

10.10  Де використовуються механічні характеристики матеріалу? _____________________________________________________

 

 

 

Роботу  виконав _________________/____________________

                                          (підпис)                                        ( П.І.Б. студента)

 

Відмітка про залік ________________/___________________

                                                         (підпис)                                 (П.І.Б. викладача)

 

4 Крітерії оцінювання лабораторної роботи

 

 Максимальна оцінка складає 10 балів. Оцінювання здійснюється шляхом тестування (письмового або за допомогою ПЕОМ) у відсотках від кількості вірних відповідей. Мінімальна сприйнятлива кількість вірних відповідей складає 60%  тобто 6 балів.