Зміст

зміст

 

Передмова                                                                               4

Частина 1 Механічні випробування матеріалів          5

Лабораторна робота №1 Визначення опорних

 реакцій балок                                                                        7

Лабораторна робота №2 Випробування мало

вуглецевої сталі на розтяг. Механічні

характеристики міцності та пластичності                    27

Лабораторна робота №3 Випробування на стиск

сталі, чавуну і дерева                                                           46

Лабораторна робота №4 Випробування сталі та

чавуну на кручення                                                              64

Лабораторна робота №5 Визначення трьох пружних

сталих величин Е, G, m                                                        79

Лабораторна робота №6 Експериментальна

перевірка закону розподілу нормальних

напружень по висоті перерізу балки                              95

Список рекомендованої літератури                                111