Тести до теми «Експериментальна перевірка закону розподілу нормальних напружень по висоті перерізу балки»

Тести до теми «Експериментальна перевірка закону розподілу нормальних напружень по висоті перерізу балки»

1 Яка одиниця вимірювання напруження при згині?

а) Н/м2;

б) Н/м;

в) Н/м3;

г) Н·м2.

         2 Яка одиниця  вимірювання модуля  поздовжньої пружності матеріалу Е?

а) Н/м2;

б) Н/м;

в) Н∙м;

г) Н·м2;

3 Згин, при якому поперечна сила в перерізах балка дорівнює нулю називається:

а) чистим згином;

б) поперечним згином;

в) поздовжнім згином;

г) плоским.

4 Яка деформація називається пружною?

а) та, що зникає після розвантаження;

б) та, що залишається після розвантаження;

в) та, що виникає при навантаженні;

г) та, що не виникає взагалі.

5 Яка деформація називається пластичною?

а) та, що залишається після розвантаження;

б) та, що зникає після розвантаження;

в) та, що виникає при навантаженні;

г) та, що не виникає взагалі.

6 Момент внутрішньої пари, що складається з елементарних нормальних зусиль, які виникають в поперечному перерізі балки при згині називається:

а) згинальним моментом;

б) крутильним моментом;

в) зосередженим моментом;

г) плоским моментом.

 

7 Яка одиниця вимірювання згинального моменту?

а) Н · м;

б) Н/м;

в) Н/мм2;

г) Н·мм2.

8 Як позначається допустиме напруження?test6_pit8.PNG

9 Зразки якого перерізу використовують при випробуванні матеріалів на згин?

а) двотаврового перерізу;

б) круглого перерізу;

в) прямокутного перерізу;

г) довільного.

 

10 Які силові фактори викликають нормальне напруження в поперечному перетині балки?

а) згинаючі моменти;

б) зосереджені сили і розподілені навантаження;

в) крутильні моменти;

г) поперечні сили.

 

11 Поверхня, що розділяє зону стиску від зони розтягу називається:

а) нейтральний шар;

б) нейтральна вісь;

в) площина перетину;

г) головна вісь.

12 Лінія перетину нейтрального шару з площиною поперечного перетину називається:

а) нейтральна вісь;

б) нейтральний шар;

в) лінія перетину;

г) головна лінія.

 

13 Як розподілені нормальні напруження по висоті перерізу балки?

а) по лінійному закону;

б) по криволінійному закону;

в) по параболічному закону;

г) довільно.

 

14 Який вид балки зображений на рисунку?

test1_25.PNG

а) консольна;

б) двохопорна з консоллю;

в) двохопорна;

г) багато опорна.

17 Який вид балки зображений на рисунку?

test1_28.PNG

 

а) консольна;

б) двохопорна з консоллю;

в) двохопорна;

г) багато опорна.