Звіт по лабораторній роботі № 3 з дисципліни «Технічна механіка»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Кафедра «Технічна механіка та комп’ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша»

Звіт по лабораторній роботі № 3

з дисципліни «Технічна механіка»

 

«ВИПРОБУВАННЯ НА СТИСК СТАЛІ, ЧАВУНУ І ДЕРЕВА»

 

Мета роботи: дослідження поведінки сталі, чавуну і дерева при стиску та визначення основних механічних характеристик міцності.

1 Випробування сталі і чавуну на стиск

 Випробувальні матеріалі належать до групи ізотропних, які не змінюють свої властивості в залежності від направлення.

1.1 Ескізи зразківдля випробувань використовують зразки циліндричної форми, які наведено на рисунку 1.

zvit3_ris1.PNG

1.2 Дані обміру зразків зводимо до таблиці 1

Таблиця 1 – Данні обміру зразків

Величини

Сталь

Чавун

1 Діаметр d, мм

 

 

2 Довжина l, мм

 

 

3 Площа поперечного перерізу A, мм2

 

 

1.4 Діаграми стиску

zvit3_ris3.PNG

1.3 Наслідки випробувань

Величини

Позначення

Сталь

Чавун

Максимальне навантаження, Н

 

 

 

Максимальне напруження, МПа

 

 

 

Навантаження, відповідне

границі текучості, Н

 

 

 

Границя текучості, МПа

 

 

 

Руйнувальне навантаження, Н

 

 

 

Границя міцності, МПа

 

 

 

2 Випробування дерева, що належить до групи анізотропних матеріалів.

Для випробувань використовують зразки кубічної форми, які випробують вздовж та поперек волокон.

2.1 Ескізи зразків

2.1.1 До випробування              2.1.2  Після випробування

zvit3_2.PNG

2.2 Дані обміру зразків та результати випробувань

Величини

Позн.

Вздовж

Поперек

Площа поперечного перерізу, мм2

A

 

 

Навантаження, що відповідає границі міцності, Н

Fв

 

 

Границя міцності, Н/мм2

sв

 

 

 

2.3 Діаграми стиску деревини

zvit3_ris4.PNG

mashtabi.PNG

3 Контрольні запитання

 

3.1 Чавун

3.1.1 Чи підкоряється випробуваний матеріал закону Гука? _____________________________________________________

3.1.2 Характер і причини руйнування зразка?

_____________________________________________________

3.1.3 Як призначити для чавуна допустимі напруження?

_____________________________________________________

3.2 Сталь

3.2.1 Чи підкоряється випробуваний матеріал закону Гука?  Які деформації по характеру та величині?

_____________________________________________________

3.2.2 Характер та причини руйнування зразка?

_____________________________________________________

3.2.3 Як призначити для сталі допустимі напруження?

_____________________________________________________

3.3 Дерево

3.3.1 Яка поведінка дерева при стиску уздовж волокон?

_____________________________________________________

 

3.3.2 Яка поведінка дерева при стиску поперек волокон?

_____________________________________________________

3.3.3 У чому умовність визначення границі міцності при стиску деревини поперек волокон?

_____________________________________________________

 

 

Роботу виконав____________/______________________

                              (підпис)                                        (П.І.Б. студента)

 

Відмітка про залік _______________/________________

                                       (підпис)       (дата)                (П.І.Б. викладача)

4 Критерії оцінювання лабораторної роботи

Максимальна оцінка складає 10 балів. Оцінювання здійснюється шляхом тестування (письмового або за допомогою ПЕОМ) у відсотках від кількості вірних відповідей. Мінімальна сприйнятлива кількість вірних відповідей складає 60%  тобто 6 балів.