Тести до теми «Визначення опорних реакцій балок»

Тести до теми «Визначення опорних реакцій балок»

 

1 Абсолютне тверде тіло, це:

а) об’єкт, відстань між точками якого не змінюються при будь-яких взаємодіях;

б) будь-яка сукупність матеріальних точок;

в) об'єкт малих розмірів, що володіє тільки масою;

г) об'єкт великих розмірів, що володіє розмірами і  масою.

 

2 Механічна система, це:

а) об’єкт, відстань між точками якого не змінюються при будь-яких взаємодіях;

б) будь-яка сукупність матеріальних точок;

в) об'єкт малих розмірів, що володіє тільки масою;

г) об'єкт великих розмірів, що володіє розмірами і  масою.

 

3 Матеріальна точка, це:

а) об’єкт, відстань між точками якого не змінюються при будь-яких взаємодіях;

б) будь-яка сукупність матеріальних точок;

в) об'єкт малих розмірів, що володіє тільки масою;

г) об'єкт великих розмірів, що володіє розмірами і  масою.

 

4 Сила це:

а) векторна міра дії одного матеріального об'єкту на іншій;

б) векторна міра маси;

в) векторна міра моменту;

г) векторна міра тертя.

 

5 Система сил, це:

а) будь-яка сукупність сил;

б) будь-яка сукупність матеріальних точок;

в) будь-яка сукупність матеріальних тіл;

г) будь-яка сукупність реакції в’язів.

 

6 Чим характеризується дія сили на тіло?

а) точкою прикладення і величиною;

б) точкою прикладення і напрямом;

в) точкою прикладення, напрямом і величиною;

г) точкою прикладення, напрямом, величиною і лінією дії.

7 Скласти, або розкласти сили за правилом паралелограму можна у випадку якщо:

а) лінії дії двох сил перетинаються;

б) лінії дії двох сил паралельні;

в) лінії дії двох сил перехрещуються;

г) лінії дії двох сил діють по одній прямій.

 

8 В яких випадках напрямок сили F приймають позитивним ?

а) якщо вона спрямована за годинниковою стрілкою;

б) якщо вона спрямована протилежно годинникової стрілки;

в) якщо вона спрямована в позитивному напрямку осі X або У;

г) якщо вона спрямована в негативному напрямку осі X або У.

 

9 В яких випадках напрямок сили F приймають негативним?

а) якщо вона спрямована за годинниковою стрілкою;

б) якщо вона спрямована протилежно годинникової стрілки;

в) якщо вона спрямована в позитивному напрямку осі X або У;

г) якщо вона спрямована в негативному напрямку осі X або У;

 

10 В якому випадку проекція сили F на вісь дорівнює нулю?

а) сила (F ) паралельна осі;

б) сила (F ) перпендикулярна осі;

в) сила (F ) діє під кутом 45° к осі;

г) сила (F ) діє під кутом 180° к осі.

12 Якщо дві сили врівноважують одна одну, то як направлені ці сили одна до одної?

а) вони направлені в один бік;

б) вони направлені по одній прямій в протилежні сторони;

в) їх взаємне розташування довільне;

г) вони перпендикулярні один одному.

13 Як знайти зосереджену силу (R) для розподіленого зовнішнього навантаження(q) діючого на довжині (l) ?

a)Fq=q on l.JPG

б)Fq=ql.JPG

в)Fq=l on q.JPG

г) Fq=ql on 2.JPG

14 В якому випадку система сил еквівалентна нулю?

а)F1=-F2.JPG- лінії дії сил перетинаються;

б)F1=-F2.JPG- лінії дії сил паралельні;

в)F1=-F2.JPG- лінії дії сил перехрещуються;

г)F1=-F2.JPG- лінії дії сил співпадають.

15 Реакція зв'язку, це:

а) зовнішня сила яка діє на зв'язок;

б) внутрішня пасивна сила зв'язку яка урівноважує зовнішнє  навантаження;

в) внутрішня врівноважена система сил;

г) зовнішня врівноважена система сил.

 

16 Скільки реакцій виникає в плоскій шарнірно - нерухомій опорі?

а) одна реакція;

б) дві реакції;

в) три реакції;

г) чотири реакції.

 

17 Скільки реакцій виникає в плоскій шарнірно - рухомій опорі?

а) одна реакція

б) дві реакції

в) три реакції

г) чотири реакції

18 Скільки реакцій виникає в консольно - затисненій опорі?

а) одна реакція і реактивний момент;

б) дві реакції і реактивний момент;

в) три реакції і реактивний момент;

г) дві реакції.

 

19 Яку систему сил, називають системою що сходиться?

а) системою сил, що сходиться, називають таку систему сил, лінії дії яких перетинаються в одній точці;

б) системою сил, що сходиться, називають таку систему сил, лінії дії яких паралельні;

в) системою сил, що сходиться, називають таку систему сил, лінії дії яких мають вільне направлення;

г) системою сил, що сходиться, називають таку систему сил, лінії дії яких мають кілька точок перетинання.

20 Визначте  плече сили F відносно точки О?

test1_20.PNG

21 Як визначається крутильний момент М?

а)M=F on h.JPG

б) M=Fh.JPG

в)M=F+h.JPG

г) M=h-F.JPG

22 В яких одиницях вимірюється крутильний момент М?

а)Hm..JPG

б)H on m.PNG

в) Н;

 

г) Кг.

23 В яких випадках напрямок крутильного моменту М приймають позитивним ?

а) якщо він спрямований за годинною стрілкою;

б) якщо він спрямований протилежно годинникової стрілки;

в) якщо він спрямований в позитивному напрямку осі X;

г) якщо він спрямований в позитивному напрямку осі У.

 

24 В яких випадках напрямок крутильного моменту М приймають негативним?

а) якщо він спрямований за годинною стрілкою;

б) якщо він спрямований протилежно годинникової стрілки;

в) якщо він спрямований в позитивному напрямку осі X;

г) якщо він спрямований в позитивному напрямку осі У.

25 Який вид балки зображений на рисунку?

test1_25.PNG

а) консольна;

б) двохопорна з консоллю;

в) двохопорна;

г) багато опорна.

26 Який вид балки зображений на рисунку?

test1_26.PNG

а) консольна;

б) двохопорна з консоллю;

в) двохопорна;

г) багато опорна.

27 Який вид балки зображений на рисунку?

test1_27.PNG

 а) консольна;

б) двохопорна з консоллю;

в) двохопорна;

г) багато опорна.

28 Який вид балки зображений на рисунку?

test1_28.PNG

а) консольна;

б) двохопорна з консоллю;

в) двохопорна;

г) багато опорна.