2

УДК 531(075.8)

А72

 

Автори: ст. викладач Г.В. Антонова, доцент О.О. Вершков,

доцент Л.Ю. Бондаренко, ст. викладач А.П Чаплінський

 

Рекомендовано Вченою радою факультету агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

(Протокол №  8  від  «15» травня 2020 р)

 

 

Рецензенти:

С.М. Коломієць – к.т.н., доцент кафедри «Технічна механіка та комп’ютерні технології ім. професора В.М. Найдиша»;

В.Ф. Мовчанк.т.н., доцент кафедри «Машиновикористання в землеробстві»

 

 

Антонова Г.В.

А72  Механічні випробування матеріалів: навчально – методичний посібник для виконання лабораторних робіт (Частина 1) / Г.В.Антонова, О.О. Вершков, Л.Ю.Бондаренко, А.П. Чаплінський. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 211с.

 

Навчальний - методичний посібник складається з двох частин. У першій частині містяться лабораторні роботи, присвячені механічним випробуванням матеріалів, розглянуті сучасні експериментальні методи дослідження напружень і деформацій в елементах конструкцій при статичному навантаженні. У другій частині містяться лабораторні роботи з випробувань елементів деталей машин. У посібнику в короткій формі надані основні теоретичні положення, опис та порядок виконання всіх лабораторних робіт, контрольні питання до них і вимоги по техніці безпеки.

Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 263 «Цивільна безпека» (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП) та програмі навчальної дисципліни «Технічна механіка».

 

УДК 531(075.8)

Ó Антонова Г.В., Вершков О.О.,

Бондаренко Л.Ю., Чаплінський А.П.

 

Ó ТДАТУ, 2020