ЗМІСТ

 

1. Класифікація машин та обладнання даної групи машин.

2. Механізація підготовки сировини до виробництва.

2.1. Зберігання і транспортування борошна.

2.2. Технологічне обладнання для змішування і просіювання борошна.

2.3. Машини і устаткування для дозування компонентів.

3. Технологічне обладнання для приготування тіста.

3.1. Класифікація способів приготування тіста.

3.2. Класифікація тістомісильних машин.

3.3. Устаткування для бродіння тіста.

4. Тістоділильні машини.

4.1. Класифікація тістоділильних машин.

4.2. Вимоги до тістоділильних машин.

5. Обладнання для формування тіста.

5.1. Класифікація тістоокруглювальних машин.

5.2. Тістозакатувальні машини.

5.3. Вимоги до тістоформувальних машин.

6. Обладнання для вистоювання тіста і хлібопекарські печі.

6.1. Обладнання для вистоювання тіста.

6.2. Класифікація хлібопекарських печей і вимоги, що пред'являються до них.

6.3. Вимоги до хлібопекарських печей.

6.4. Механізовані печі для виробництва хліба і хлібобулочних виробів.