5.1. Класифікація тістоокруглювальних машин.

 

1. По конструкції несучої поверхні:

циліндричні: а) з вертикальною віссю обертання; б) з горизонтальною віссю обертання; в) барабанні;

конусоподібні: а) з повним конусом; б) з усіченим конусом;

стрічкові;

чашоподібні: а) з повним конусом;  б) з усіченим конусом;

барабанні (з осередками (малюнок е)).

2. По конструкції формуючої поверхні:

 жолобкові: а) одноканальні; б) багатоканальні;

стрічкові;

площинні;

колпакообразні;

дискові.

3. По характеру руху несучої поверхні:

обертальні;

прямолінійні;

плоско–паралельні.

4. По характеру руху формуючої поверхні:

нерухомі;

прямолінійні;

обертальні (круг).

5. По взаємозв'язуванню рухів несучих  та формуючих поверхонь, тістоокруглювальні машини можна розділити на три основні групи:

1) тістоокруглювальні машини з обертальним несучим органом, та нерухомою формувальною  поверхнею (а, б, в);

2) тістоокруглювальні машини з прямолінійно рухомим несучим органом, та нерухомою або рухомою формувальною поверхнею (г);

3) тістоокруглювальні машини з плоскопаралельним та круговим рухом несучих та формувальних поверхонь (д, е).

 

image093.png

Рисунок 5.1.1 – Схеми тістоокруглювальних машин.

 

 

image095.png

Рисунок 5.1.2 – Тістоокруглювальні машини: а) – Тістоокруглювач серії KСM FIMAK; б) – Конічний тістоокруглювач серії CR GLIMEK; в) – Циліндрично-конічний тістоокруглювач CCR 59 (Haton).