6.3. Вимоги до хлібопекарських печей.

 

1) Печі повинні відповідати розмірам і параметричним рядам по ГОСТ 8032–56 «Переважних чисел і ряди переважних чисел» з відхиленнями не більш ± 15%;

2) Печі повинні виготовлятися в каркасного виконання, що забезпечує транспортабельність і герметичні з'єднання;

3) В якості поду печі можуть бути використані сітчасті, пластинчасті і люлькові конвеєри;

4) Температура зовнішньої поверхні облицювання печі не повинна перевищувати 45°C. Температура підшипникових вузлів не більше 60°C.

5) У системі приводу конвеєра печі, повинен бути передбачений ручний (аварійний) привід із зусиллям не більше 15 кг.

 

image121.png

Рисунок 6.3.1 – Принципові схеми тупикових печей:

а – багатоярусна шафова з канальним рециркуляційним обігрівом; б – етажеркова з конвективним обігрівом; в – барабанна з канальним обігрівом; г – двоярусна з ситовими конвеєрами і канальним рециркуляційним обігрівом; д – тупикова з канальним обігрівом і люльково–ланцюговим конвеєром: 1 – пекарна камера; 2 – под; 3 – теплоізоляція; 4 – газохід; 5 – етажерка; 6 – канал; 7 – люлька барабана; 8 – пластинчатий конвеєр; 9 – регенератор тепла; 10 – ланцюговий конвеєр.