15 Монтаж аміачних холодильних установок

 

Основною машиною аміачні холодильної установки є компресор, а теплообмінними апаратами – конденсатор, випарник і охолоджувальні батареї. Монтаж зазначеного обладнання коротко розглянутий нижче.