Page 8 - МНД_ЛЗ
P. 8

- НДІ механізації землеробства Півдня України;

          - НДІ агротехнологій та екології;

          - НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромис-

            лового виробництва Півдня України;

          - НДІ зрошуваного садівництва.

          Структурними елементами кожного НДІ є:

          - науково-технічна рада (НТР), очолювана директором НДІ;

          - відділи;

          - лабораторії.

          Наукова робота кожної науково-дослідної лабораторії здійсню-

      ється згідно з п’ятирічною державною програмою, зареєстрованою в

      Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації

      (УкрІНТЕІ).

          Звітним документом наукової діяльності науково-дослідної ла-

      бораторії є щорічний звіт. За результатами наукової діяльності спів-

      робітники лабораторій друкують монографії і наукові статті, висту-

      пають з доповідями на наукових конференціях, науково-практичних

      семінарах і симпозіумах тощо.

          До послуг науковців в університеті видаються три фахових збір-

      ники наукових праць:

          - друковане фахове видання «Праці ТДАТУ»;

          - друковане фахове видання за економічним напрямком «Збір-

            ник наукових праць ТДАТУ»;

          - електронне фахове видання «Науковий вісник ТДАТУ».          2.2. Методичні вказівки до проведення заняття          Заняття проводиться у залі електронних ресурсів наукової біблі-

      отеки та науково-дослідній частині Таврійського ДАТУ імені Дмитра

      Моторного.
                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13